ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Предыдущая12345678910111213Следующая

1. Ціновий аналіз:

2. Психологічне сприйняття ціни.

3. Вплив ціни на обсяги продажів:

4. Цінова еластичність попиту:

5. Вплив витрат на ціни.

6. Варіанти цінової політики.

Задача 1

Визначте:

а) відпускну ціну заводу-виробника;

б) ціну ФАС, ФОБ, КАФ (СФР), СІФ.

Вихідні дані (на одиницю виробу):

· собівартість — 40 тис. грн.;

· прибуток — 25%;

· собівартість перевезення до порту — 3 тис. грн.;

· вартість вантажно-розвантажувальних робіт з доставкою товару вздовж борту судна — 1,5 тис. грн.;

· вартість доставки на борт судна та складування на судні — 1 тис. грн.;

· витрати на коносамент — 80 дол.;

· морський фрахт до порту призначення — 300 дол.;

· страхування — 3%.

Задача 2

У контракті домовлено про ціну на умовах СІФ і наведено такі дані:

· ціна на умовах СІФ — 2500 дол. ;

· вартість вантажу — 1300 дол.;

· вартість транспортування вантажу — 1000 дол.;

· вартість страхування вантажу — 50 дол.;

· інші витрати — 150 дол.

Визначте контрактну ціну на умовах ФОБ.

Задача 3

Розрахуйте, як зміниться ціна 1 банки масляної фарби при оптовій торгівлі та відправленні товару за кордон за рахунок постачальника. Вага 1 банки — 2 кг, загальна вага вантажу — 10 т на суму 10 млн грн. Вантаж відправляється до Литви одним контейнером залізницею.

1. Послуги термінала з митної обробки вантажу:

· замовлення залізничного контейнера — 85 дол.;

· доставка залізничного контейнера з товарного майданчика Києва — 60 дол.;

· доставка вантажу автотранспортом на склад термінала — 10 дол./т;

· доставка залізничного контейнера на товарний майданчик Києва — 60 дол.;

· митний збір — 60 дол.;

Усього в доларах: ________________

Усього в гривнях: ________________

2. Залізничний тариф до станції призначення у Литві — 100 дол., охорона вантажу — 10% від залізничного тарифу.

Усього: ________________

3. Накладні витрати термінала — 18%.

Усього: ________________

Експорт ПДВ не обкладається.

4. Мито — 20%.

Усього: ________________

5. Усього вартість вантажу з урахуванням послуги відправлення:______

6. Ціна 1 банки фарби з урахуванням витрат з відправлення ___________

Задача 4

Розрахуйте роздрібну ціну 1 кг пшеничного хліба найвищого гатунку виходячи з таких даних:

· вартість пшениці (1 кг) — 1,4 грн.;

· витрати елеваторів — 0,6 грн.;

· рентабельність витрат елеваторів — 15%;

· витрати млинів — 0,5 грн.;

· рентабельність витрат млинів — 20%;

· витрати хлібозаводів — 0,8 грн.;

· рентабельність витрат хлібозаводів — 20%;

· оптова ціна 1 кг хліба (за норми виходу продукту 140%) ________· ПДВ — 20%;

· відпускна ціна 1 кг хліба з ПДВ __________________________

· торгова націнка — 15%

· роздрібна ціна 1 кг хліба ________________________________

Задача 5

Розрахуйте структуру роздрібної ціни продукції виходячи з таких даних:

· собівартість — 5 грн.;

· рентабельність — 25% до собівартості;

· акциз — 70% від оптової ціни підприємства;

· націнка посередницької організації — 1 грн.;

· ПДВ — 20% від відпускної ціни фірми;

· торгова націнка — 1,5 грн.

Тема 4

Система цін та їх класифікація

4.1. Поняття системи цін.

4.2. Класифікація системи цін.

4.3. Функції ціни.

4.4. Процес формування ціни.

4.5. Ціни в зовнішньоекономічній сфері діяльності підприємства.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Система цін і ознаки, покладені в її основу.

2. Загальна класифікація цін:

3. Диференціація цін відповідно до сфери товарного обігу.

4. Класифікація цін залежно від території дії.

5. Класифікація цін залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат з доставки вантажів:

6. Класифікація цін відповідно до впливу держави на ціноутворення.

7. Класифікація цін за ступенем новизни товару.

8. Ціни експорту та імпорту.

9. Довідкові ціни.

Теми рефератів:

1. Оптова ціни промисловості: сутність та особливості визначення.

2. Особливості використання роздрібних цін в умовах вітчизняної економіки.

3. Формування ціни на конкурентному ринку.

4. Ціна і рівновага ринку.

5. Ціни та їх класифікація.

Задача 1

Бразилія вводить тариф на експорт цукру в розмірі 20 дол. за 1 т. На основі наведених у таблиці даних, розрахуйте такі величини:

а) виграш бразильських споживачів від уведення тарифу;

б) потреби бразильських виробників від уведення тарифу;

в) розмір надходжень до державного бюджету від тарифних зборів;

г) чистий ефект від уведення експортного мита на цукор для національного добробуту Бразилії.

Показник Без тарифу З тарифом
Світова ціна цукру, дол./т
Обсяг внутрішнього споживання, млн т
Обсяг внутрішнього виробництва, млн т

Задача 2

Яка з п’яти фірм може бути звинувачена в демпінгу?

Фірма
Середні питомі витрати, дол.
Ціна товару на внутрішньому ринку країни фірми-експортера, дол.
Експортна ціна товару, дол.
Ціна товару в країні-імпортері, дол.

Задача 3

Країна Фуджі — невелика (тобто не може впливати на рівень світових цін) й імпортує арахіс за ціною 10 дол. за 1 мішок. Нехай на внутрішньому ринку арахісу криві попиту і пропозиції описуються рівняннями:

QD = 400 – 10Р; QS = 50 + 5P.

Припустимо, що уряд Фуджі бажає обмежити імпорт арахісу до 50 мішків і вводить імпортну квоту. Розрахуйте:

а) на скільки скоротиться обсяг імпорту;

б) на скільки зросте внутрішня ціна;

в) розмір програшу споживачів;

г) розмір виграшу виробників;

д) загальний ефект від уведення квоти для країни в цілому, припускаючи, що ліцензії на імпорт продаються на відкритих конкурентних аукціонах.

Задача 4

Припустимо, що Японія вводить добровільне обмеження експорту автомобілів до Франції. Відомо, що в результаті цих обмежень обсяг імпорту у Франції зменшився з 60 тис. до 40 тис. автомобілів, а ціна автомобілів зросла на 1000 дол. Базуючись на цих даних, розрахуйте втрати добробуту Франції від введення добровільного експортного обмеження за умови, що на імпорт автомобілів встановлено специфічний митний тариф в розмірі 500 дол.

Задача 5

У таблиці наведено інформацію про виробництво, споживання та імпорт деякого товару:

Показник З тарифом Без тарифу
Світова ціна (дол. за одиницю) 0,10 0,10
Тариф (мито) (дол. за одиницю) 0,02 0,02
Внутрішня ціна (дол. за одиницю) 0,12 0,10
Споживання (млрд од. за рік)
Виробництво (млрд од. за рік)
Імпорт (млрд од. за рік)

Розрахуйте:

а) втрати державної скарбниці від відміни тарифних зборів;

б) виграш споживачів від відміни тарифу;

в) втрати виробників від відміни тарифу;

г) чистий ефект від відміни імпортних мит на товар для національного добробуту держави.

ТЕМА 5

Фактори маркетингового ціноутворення

5.1. Фактори, які впливають на рівень цін.

5.2. Ринкова кон’юнктура.

5.3. Державне регулювання цін.

5.4. Конкуренція як один із факторів ціноутворення.

5.5. Види конкуренції.

5.6. Типи конкурентного середовища.

5.7. Учасники каналів товароруху та їх характеристика.


5293260473699896.html
5293310741816786.html
    PR.RU™