Тема 10. Правосвідомість, правова культура та шляхи їх формування. Законність і правопорядок. Державна дисципліна

Предыдущая567891011121314151617181920Следующая

Лекція 10. Правова свідомість і правова культура. Законність і правопорядок – 2 год.

1. Правова свідомість: поняття та структура.

2. Функції правової свідомості.

3. Правова культура: поняття, ознаки і види.

4. Законність: поняття, ознаки та гарантії.

5. Правопорядок і законність: сутність і співвідношення. Державна дисципліна.

Мета лекції: актуалізація знань про сутність та основні риси правової свідомості, поняття, ознаки і види правової культури; аналіз структури правової свідомості, формування переконання в необхідності постійного підвищення рівня правової культури людини і громадянина.

Поняття, риси, структура та функції правосвідомості. Місце та роль правосвідомості у суспільному житті. Види правосвідомості. Професійна правосвідомість юриста. Вплив правової свідомості на законотворчу та правозастосовчу діяльність. Поняття правової світоглядної ідеології. Правосвідомість і право. Правовий нігілізм.

Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ.

Правова культура: її сутність та основні риси, форми прояву в суспільстві. Правові погляди та принципи. Зв’язок правової культури з правосвідомістю, шляхи формування правової культури. Роль правової культури у формуванні громадянського суспільства та правової держави.

Професійна правова культура.

Правове виховання як основний засіб юридичної соціалізації особи, як цілеспрямоване формування правової культури громадян. Поняття, форми та методи правового виховання.Загальна характеристика законності. Поняття та значення законності. Законність як одна з важливих правових категорій. Зміст законності. Основні вимоги законності. Принципи законності у державі соціально-демократичної орієнтації. Гарантії законності, їх поняття та види.

Законність – умова формування громадянського суспільства. Правові та організаційно-управлінські чинники забезпечення законності. Правова культура як чинник зміцнення законності.

Деформація законності у державі: причини, шляхи подолання.

Поняття та значення правопорядку. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності та правопорядку.

Поняття дисципліни та її види. Дисципліна в органах державної влади та суспільстві.

Законність як конституційний принцип функціонування держави та суспільства.

Самостійна робота студентів 10. Правосвідомість, правова культура та шляхи її формування – 4 год.

Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи

Завдання 1

Користуючись рекомендованою літературою і нормативними матеріалами, опрацювати та законспектувати такі питання:

1. Поняття правосвідомості. Її роль у суспільному житті.

2. Структура та види правосвідомості.

3. Правова культура: поняття, риси, структура та функції.

4. Поняття правового виховання. Його форми та методи.

Ключові поняття та терміни: “свідомість”, “правосвідомість”, “правова культура”, “правова психологія”, “правова ідеологія”, “виховання”, “правове виховання”, “правовий всеобуч”.


5289736608168026.html
5289774996788218.html
    PR.RU™